AKTUALITY

Projekt NANEČISTO – 3.setkání

3. setkání – ŠKOLA JE MŮJ KAMARÁD

 

datum: 7. března 2007

místo: ZŠ T.G.MASARYKA

čas: 13.00 – 15.00 hodin

vedoucí: pí uč. D. Kubíčková, J. Ondřejová, B. Schneiderová

 

a) svět kolem nás

 • poznáváme školu (šatny, třídy, tělocvična, ŠD)
 • seznámení s novými kamarády, představení se – „já jsem ….“
 • jaké to je ve třídě – chovám se jako správný školák (pozdravy,sezení,hlášení,zvonění,přestávky)
 • vybavení třídy – lavice, židle, tabule,…

b) jazykové a komunikativní dovednosti

 • práce s obrázkem, tvoření vět, správné vyjadřování
 • tvary shodné a odlišné – co do řady nepatří

c) matematické činnosti

 • manipulace s předměty, počítání předmětů,
 • porovnávání (větší, menší)

d) hudební výchova

 • zpěv – Zlatá brána, Já jsem kováříček
 • Orffovy nástroje
 • pohyb dle hudby

D. Daňková