AKTUALITY

Projekt „Zvládnu to“ 2008

PROJEKT „ZVLÁDNU TO“ 2008

příprava na přijímací řízení na střední školy

( přílohy: Přihláška , Informační list , Oblasti přípravy )

Pořádá: ZŠ TGM Vimperk

 

Zpracovala: Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy

 

 

I. část – Průběžná příprava z jednotlivých předmětů

Zodpovídá:

 • M – Mgr.Věra Ettlerová, Mgr. Bohumila Sellnerová,
 • ČJ -Mgr. Radka Voldřichová, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Dana Toušlová

Týdně 1 hodina ČJ, M mimo vyučování

Evidence docházky

Informace rodičům prostřednictvím žákovských knížek a třídních schůzek

 

II. část – Třídenní soustředění v chatě Michlovka na Michlově Huťi

Zdůvodnění:

 • 1) Intenzivní příprava k přijímacím zkouškám
 • 2) Společně pochopit cíle jednotlivých žáků
 • 3) Využít výhody nového prostředí
 • 4) Umožnit žákům se stejným zájmem pracovat během delšího časového úseku ve skupině
 • 5) Podpořit vzájemné vztahy vyučujících a žáků
 • 6) Podpořit zájem rodičů, žáků i veřejnosti o činnost ZŠ TGM Vimperk

Účast žáků na soustředění předpokládá:

 • účast žáka v I. části projektu
 • souhlas rodičů
 • vyplnění a odevzdání přihlášky v termínu
 • uhrazení finančních nákladů před soustředěním
 • respektování režimu dne a programu soustředění

 

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy

( přílohy: Přihláška , Informační list , Oblasti přípravy