AKTUALITY

Projekty „Berlín“ a „Evropská unie“

PROJEKT „BERLÍN“

PROJEKT „EVROPSKÁ UNIE“

2005/2006

   V rámci výuky německého jazyka vytvořili žáci 9. ročníků celkem 20 skupinových prací – projektů na téma „Berlin“ a „Evropská unie“. Pracovali s materiály z internetu, literatury, novin a odborných učebnic ve 3 – 5 členných skupinách. Všechny práce byly v německém jazyce.

    Projekt „Berlin“ hodnotily vyučující německého jazyka Pánová a Bízková známkou a sedmé ročníky systémem bodování. Těm nejšikovnějším byla udělena pochvala.

    Projekt „Evropská unie“ byl hodnocen vyučujícími Nj a po výtvarné stránce odborně posouzen výtvarnicí paní Monikou Ištokovou při společné hodině obou 9. tříd. Práce zhodnotila rovněž porota z řad žáků tříd 9.A a 9.B. Skupinová práce v cizím jazyce přináší žákům mnoho zkušeností.

Do konce školního roku připravujeme další dva projekty – „Volba povolání“ a  „Cestovní ruch“

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy