AKTUALITY

Hodnocení projektu „Zvládnu to 2008“

V letošním roce se projektu Zvládnu to, který je určen vycházejícím žákům, zúčastnilo 33 žáků 9. tříd. Jedná se o třídenní soustředění, kde si žáci opakují učivo z českého jazyka, matematiky a všeobecných dovedností. Letos jsme strávili tento studijní pobyt v termínu 10. – 12. března na Michlově Huti v penzionu Michlovka.
 

Žáci bydleli ve čtyř až šestilůžkových pokojích, které jsou vybaveny novým nábytkem. Na chatě byl dostatečný prostor i k tomu, aby žáci mohli být rozděleni do tří skupin a střídali jednotlivé oblasti učiva. Velkou výhodou zde bylo i sportovní zázemí s pingpongovým stolem, který byl ve volných chvílích neustále využíván.

 

Protože majitelé penzionu mají v objektu velkou farmu, součástí soustředění byla také exkurze, při níž nás paní Nováková seznámila s prací v této ekologické farmě, kde chovají přes 700 ovcí a jehňátek, které jsme si mohli prohlédnout a některá jehňátka i pochovat.

 

Výuka probíhala v dopoledních i odpoledních blocích a musím říci, že většina žáků pracovala s velkým nasazením, i když poslední hodina končila až v 17.15 hodin. Na večer si žáci připravovali kulturní program, který se setkal s velkým ohlasem a všichni jsme se opravdu pobavili.

 

Přestože většina žáků, kteří se hlásí na střední školy, nebude dělat přijímací zkoušky, myslím si, že tento studijní pobyt splnil svůj účel v tom, že si žáci zopakovali učivo, pracovali jinak než ve škole, ale především se vzájemně lépe poznali.

 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům, neboť jsme během pobytu nemuseli řešit žádné výchovné problémy, dále děkuji kuchařkám školní jídelny a panu Bláhovi, kteří zajišťovali stravu na tomto soustředění, a paní učitelce Ettlerové a Lehečkové, které se staraly nejen o výuku, ale i o výchovnou činnost během celého soustředění.

Vyhodnocení ankety k projektu Zvládnu to

1. Byl jsi spokojen s akcí Zvládnu to? ano – 90% ne- 10%

2. Vyhovoval ti denní režim? ano – 87 % ne- 13 %

3. Vyhovoval ti zvolený způsob výuky? ano – 87 % ne – 13 %

4. Hodnotíš výuku jako příliš náročnou? ano – 10% ne – 90 %

5. Připravuješ se k přijímacím zkouškám i doma? ano – 16 % ne – 84 %

6. Jsi rád, že ses seznámil s relaxačními technikami? ano – 100%

7. Stačí třídenní pobyt na akci? ano – 13% ne – 87 %

8. Doporučil bys akci žákům budoucích 9. tříd? ano – 91 % ne – 9 %

9. Byl jsi spokojen s ubytováním a stravou? ano – 78 % ne – 22 %

 

Celkové hodnocení akce:

 • líbil se mi způsob výuky, čas rychle ubíhal, nemusíme být nervózní jako ve škole
 • líbily se mi volnější hodiny, mohli jsme si radit a pomáhat
 • mohlo to být delší
 • doporučil bych delší večerku a přestávky
 • určitě bych tuto akci doporučil všem budoucím deváťákům
 • nejhorší byly sprchy
 • dobrá organizace denního programu
 • celkový dojem velmi dobrý
 • vyučovalo se v klidu a nic se nehrotilo
 • dobré byly i akce po vyučování
 • líbilo se mi všechno, celkově za 1
 • líbilo se mi, že jsme nebyli rozděleni do tříd
 • výborné bylo, že zde byla herna s pingpongovým stolem
 • nelíbily se mi procházky a mytí nádobí
 • celkově se mi akce nelíbila, nevyhovoval mi denní režim
 • líbila se mi ukázka chovu domácích zvířat a život na statku
 • výuka mi připadala efektivní, líbily se mi večerní programy
 • učila jsem se zde raději než ve škole

Mgr. Dana Toušlová