AKTUALITY

Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy T. G. Masaryka Vimperk

V pátek a v sobotu  6. a 7. února 2009 proběhl v ZŠ TGM Vimperk zápis budoucích žáků     1. ročníku pro školní rok 2009/10. Zápis připravily vyučující 1. stupně v budově Pražská 167, součástí zápisu byla i výstavka učebnic a knih vhodných pro malé školáky, účastníci zápisu si také mohli prohlédnout fotodokumentaci školy a nahlédnout do výročních zprav o činnosti školy za posledních pět let. Během zápisu se rodiče mohli setkat a poradit s pracovnicí Pedagogické poradny Prachatice a s výchovnou poradkyní školy.

K zápisu se dostavilo 41 žáků se svými zákonnými zástupci, přičemž 16 rodičů využilo možnost vybrat pro své dítě školu bez ohledu na stanovené spádové oblasti.

Osm rodičů uvažuje pro své dítě o odkladu školní docházky. Podle současné platné legislativy je nutné pro udělení odkladu školní docházky o jeden rok souhlasné stanovisko poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny) i souhlasné stanovisko praktického lékaře pro děti a dorost. Při zápisu obdrželi rodiče formulář žádosti o odklad, který po příslušných vyšetřeních předají osobně nebo poštou ředitelce školy. Rozhodnutí o dokladu školní docházky jim bude zasláno poštou do vlastních rukou.

Dá se předpokládat, že do 1. ročníku naší základní školy nastoupí 33 budoucích prvňáčků, kteří budou rozděleni do dvou tříd.

Rodičům děkujeme za důvěru a budoucím žákům přejeme hodně úspěchů, hodně příjemných zážitků a milé kamarády.

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Fotogalerie zde »