AKTUALITY

Škola nanečisto

Pokračování projektu ZŠ TGM Škola nanečisto ve spolupráci s vimperskými mateřskými školami.

Základní škola T. G. Masaryka ve Vimperku již několik let úspěšně spolupracuje na projektu Škola nanečisto s mateřskými školami ve Vimperku. Ani letošní rok není výjimkou.

Součástí letošních akcí byla návštěva budoucích žáků 1. ročníku v budově školy 1. máje 268.

Den 16.4.2009 navštívilo naši školu 26 žáků z MŠ Klostermanova, dne 23. 4. 2009 se přišli podívat žáci z MŠ 1. máje.

Děti si při této návštěva zasportovaly, zkusily si zaběhnout 50 m na běžecké dráze s umělým povrchem, prohlédly si školní pozemek a zahradu. Vstoupily také do vyučování nejstarších žáků při hodině německého jazyka, která právě v prostorách školního pozemku probíhala. Velký zájem projevovaly děti o prohlídku tělocvičny. Na závěr si budoucí prvňáčci zkusili obsloužit se ve školní jídelně tak, jak to budou dělat již příští školní rok Pracovnice školní jídelny pro děti připravily občerstvení v podobě poháru a nápojů.

Spolupráce naší základní školy s MŠ na projektu Škola nanečisto bude pokračovat, 21.5.2009 proběhne v prostorách MěKS pasování žáků mateřské školy na školáky základní školy za účasti rodičů a pedagogů škol zúčastněných na projektu.

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Fotogalerie k článku zde »