AKTUALITY

Projekt „Jazykové dvoudenní“

Ve dnech 3. a 4. června 2009 proběhl projekt „Jazykové dvoudenní“, kterého se zúčastnilo 31 žáků osmých tříd. Vše se uskutečnilo ve spolupráci se Střední školou a Jazykovou školou ve Volyni.

Velice pestrý program byl připraven na oba dny, ve kterých byli naši žáci rozděleni do dvou skupin podle toho, který cizí jazyk se učí. Obě skupiny se seznámily s učiteli anglického nebo německého jazyka a některými žáky střední školy, všichni se naučili používat interaktivní tabuli, používali počítačové programy určené pro výuku cizích jazyků, shlédli video tématicky zaměřené, hráli hry a soutěžili, zdokonalovali své znalosti a angličtináři měli také možnost diskutovat s rodilým mluvčím z USA.

Zajímavá byla návštěva cukrářské dílny, kde probíhala praxe studentů. Žáci měli příležitost vyzkoušet si práci s cukrářskou hmotou (marcipán, karamel) a seznámili se s tím, jak funguje výroba zákusků.

Stravování bylo zajištěno ve školní jídelně na náměstí. Ubytováni jsme byli v domově mládeže, kde byl opět pro děti připraven zajímavý program. Měli jsme možnost seznámit se s chodem internátu a nabídkou využití volného času. Někteří malovali na sklo nebo paličkovali, jiní navštívili fitness centrum, další hráli kulečník nebo stolní tenis. Proběhl též turnaj ve fotbale, kterého se zúčastnili i studenti SŠ. Také jsme měli přednášku o historii Sokola a poslechli jsme si vystoupení pěveckého souboru Výkvět.

Celá akce se vydařila, dětem se projekt velice líbil. Děkujeme organizátorům za uskutečnění projektu i všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci.

Fotogalerie z projektu »

Mgr. Zuzana Jandová,  Mgr. Jaroslava Pánová