AKTUALITY

Adaptační kurz – 6.A

Ve dnech 8. – 9. Června se konal adaptační kurz 6. Tříd na Nových Hutích v Chatě Škola. Kurz byl zaměřen na hry a spolupracování se spolužáky. Přijeli tam Zuzka a Zdeněk, ti byli naši „ vedoucí“.Po příjezdu jsme se ubytovali a šli na určený program. Ten vypadal tak, že jsme si hráli na reportéry uvnitř budovy v klubovně, poté jsme šli ven a řadili jsme se podle data a roku narození, problém byl v tom, že jsme se ale nemohli slovně domluvit, pouze jsme používali posunky.Po této hře jsme šli na oběd.Odpoledne jsme měli hodinu volno a ve 14 hodin pokračoval program.Zkoušeli jsme pokus s vajíčkem, kdo ho pustí z druhého patra z okna na asfalt a ono se nerozbije . Podařilo se to dvěma ze čtyř skupin.v 18:15 byla večeře.

Po večeři byla ještě soutěž – sázky, kdy vybraní jedinci z barevných skupin měli plnit zadané úkoly, o kterých nevěděli a ostatní ze skupiny na ně měli vsadit podle toho, zda jim věří, že úkol splní nebo ne.Po skončení sázek proběhlo zhodnocení dne a každý měl říct někomu nějakou pozitivní věc, kterou měl na srdci. Spát , aspoň někteří, jsme šli po 22. hodině.

Druhý den byl budíček v 7:30, v 8:15 byla snídaně.Po snídani jsme byli svoláni do klubovny, kde jsme si řekli i negativní věci k pobytu. Protože jsme se přes noc stihli i pohádat, sloužilo toto posezení i k urovnání vztahů, abychom nejeli domů naštvaní. Následoval program, kterého se zúčastnila i 6.B, protože mezitím dorazila za námi na kurz.

Ve 12:20 byl oběd, poté jsme si šli zabalit věci, uklidit pokoje a o hodinu později jsem již seděli v autobuse a vraceli se domů. Máme na tento kurz všichni hezké vzpomínky a moc se nám tak líbilo.

Fotogalerie zde »

Za 6. A Adriana Ollé