AKTUALITY

Školní psycholog – psycholog poradí žákům

ESF

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


 

V čem vám může psycholog pomoci?

Každému se někdy může stát, že mu něco nejde, má starosti, něco ho trápí. Rád by se někomu svěřil, s někým se poradil, ale zrovna v jeho okolí nikdo takový není. Někdy mu dělají starosti jeho blízcí (snad dokonce ti nejbližší), a on by chtěl, aby vše bylo v pořádku.

Ale jak to udělat? Někdy stačí s někým popovídat, rozebrat situaci, někdy může být potřeba akčnějšího zásahu. Je tedy asi dobré, že je někdo v dosahu, kdo je určen k tomu, aby vyslechl, porozuměl, poradil, pomohl…a to je právě školní psycholog.

Takže – když to shrneme do pár bodů:
Za školním psychologem můžeš zajít, když:

 • máš starosti se školou -nejde ti nějaký předmět, nesedne některý z učitelů, spolužáků
 • máš starosti s kamarády – nemůžeš je najít, zklamali tě, nerozumíš si s nimi
 • jsou potíže s rodiči – rozvádí se, hádají, nevěnují se ti
 • máš starosti s láskou
 • nemůžeš se soustředit, špatně si pamatuješ
 • nevíš, jak se správně učit, připravovat na vyučování
 • rozhoduješ se, na jakou školu po ukončení základky jít, a nějak nevíš, na co by ses hodil/a
 • chceš to zkusit na osmileté gymnázium a nevíš, zda máš potřebné nadání

Tak to jsou všechno důvody, proč zajít za školní psycholožkou. Možná, že najdeš i další, život přináší přece různá úskalí. Je-li tomu tak, přijď. Každý psycholog je vázán lékařským tajemstvím, takže se nemusíš bát, že by o tvé starosti věděl pak celý svět.

A pokud máš radost, a říkáš si, že by ses o ni rád rozdělil/a a není s kým, tak můžeš přijít také:-).


Blížíme se do finiše…

A než bude pozdě, pojďte se zamyslet, jak vše zvládnout, aby vše bylo v pohodě, dobře dopadlo, nebyly komplikace, zkrátka:

Jak přežít školu?

Ve škole

 • Naslouchej! Buď jedno velké ucho při výkladu
 • Piš! Smysluplné zápisky, v kterých se dokážeš orientovat
 • Ptej se! Na to, co ti není jasné (a neboj se zeptat)

Doma

 • Zajisti si! Klid, podmínky k učení (udělej dohodu s rodiči, sourozenci, kamarády)
 • Připrav si! Vše potřebné pro studium k ruce
 • Vytvoř si! Studijní plán + program každého dne + čas domácí přípravy (2-3 hod. domácí přípravy)

Jak se učit?

 • Přečti si! Celou probranou látku – budeš vědět, o čem se učíš
 • Čti! Danou látku znovu – po částech
 • Dělej si! Průběžně poznámky na papír = tahák. Vyber to nejdůležitější (hlavní myšlenky). Piš v heslech. Graficky rozčleňuj.
 • Ptej se a odpovídej na kontrolní otázky! Kdo? Kdy? Co? Kde? Proč? Za jakým účelem?
 • Opakuj! Samostatně, co ses naučil – pro připomenutí použij “tahák”
 • Kontroluj! S pomocí učebnice, sešitu, taháků + znovu zopakuj
 • Zkoušej sám sebe! Zadej si kontrolní otázky, odpovídej stručně písemnou či ústní formou.
 • Když ještě látku neumíš, vrať se v učení zpátky!
 • Prostřídávej předměty!
 • Začni tím lehčím!
 • Odškrtávej splněné úkoly!
 • Uč se v blocích – jeden předmět 30 minut!
 • Vymez si čas na celkové opakování + procvičení!

Při zkoušení

 • Vyber si zrakem neutrální bod ve třídě, fixuj ho očima
 • Nedívej se na třídu ani zkoušejícího
 • Vybav si a uveď hlavní myšlenky – “tahák”
 • Rozveď hlavní myšlenky – uveď podrobnosti a příklady
 • Mluv souvisle a v klidu

Při písemné práci

 • Pozorně si přečti zadané úkoly
 • Správně si rozvrhni čas
 • Ujasni si význam hlavních bodů v zadání
 • Odpovídej a řeš všechny otázky (princip: „alespoň něco“)

Jak se z toho nezbláznit? Relaxuj!

 • Věnuj se nějaký čas něčemu jinému (hudba, sport, kamarádi…) zkrátka tomu, co máš rád/a
 • Dobře a pravidelně spi a odpočívej

Jak řešit problémy ve škole?

 • Prostuduj si dobře školní řád!
 • Jednej slušně – na úrovni!
 • Nehádej se s učiteli – nauč se klidně formulovat své požadavky!
 • Překročíš-li hranice slušnosti, jdi se hned po hodině omluvit!
 • Nečti a Nejez při hodině, Nebav se se spolužáky!
 • Neměj “připomínky”!
 • Nesnaž se zviditelnit za každou cenu!
 • “Netvař se”!
 • Máš-l i problémy se studiem, projev zájem o předmět – využij konzultační hodiny!
 • Nos pomůcky a odevzdávej zadané práce v termínu!
 • Hlídej si počet zameškaných hodin a pozdních příchodů!
 • Včas předkládej omluvenky!
 • Nevíš-li kudy kam, vyhledej profesionální pomoc psychologa nebo výchovného poradce!