AKTUALITY

Projekt Rovnováha

ZŠ TGM se spolu s dalšími čtyřmi školami (ZŠ Veselí nad Lužnicí, ZŠ Zlatá stezka Prachatice, ZŠ Cehnice a ZŠ Netolice) začlenila do projektu Rovnováha, který je financován z ESF a jehož manažerkou je paní Ing. Ivana Kadochová.
Projekt je zaměřen na etickou výchovu na školách a bude probíhat do 30. 6. 2012. Pedagogové se zúčastní školení, výjezdních zasedání a metodici projektu budou pracovat s dětmi ve třídách i s jednotlivými pedagogy.
V rámci tohoto projektu škola obdržela interaktivní tabuli, notebook, dataprojektor, CD přehrávač a videokameru. Věříme, že realizace tohoto dvouletého projektu bude přínosem jak pro naše žáky, tak pro nás, pedagogy.

Mgr. Dana Toušlová