AKTUALITY

Exkurze SPŠ Volyně

Žáci 9. tříd se zájmem o studium maturitních oborů navštívili v úterý 12. 10. 2010 Střední průmyslovou školu ve Volyni.

Exkurze byla rozdělena do 6 bloků:

  • Úvodní seznámení s nabízenými studijními obory.

(Přednášející učitel mimo jiné velice vtipně vysvětlil žákům princip tepelného čerpadla používaného pro vytápění domů, význam stavby tzv. pasivního domu apod.)

  • Prohlídka tělocvičny.

(Mají dvě. V jedné lezeckou stěnu, posilovnu, stoly na stolní tenis. Ta druhá slouží k běžnému tělocviku.)

  • Prohlídka truhlářských dílen.

(Viděli jsme různé dřevoobráběcí stroje. A výrobky studentů. Soutěžili jsme v rychlostním skládání hlavolamu. První tři nejrychlejší byli oceněni drobnými dárky. Všichni jsme si pak krásný dřevěný hlavolam mohli odnést.)

  • Prohlídka kotelny na štěpky v kombinaci s plynem.

(Velice zajímavé. Překvapil nás způsob zatápění – rozdělání ohně uvnitř kotle.)

  • Ověření získaných znalostí testem v počítačové učebně.

(Opět tři nejrychlejší žáci, kteří test bezchybně vyplnili, dostali odměnu. Všichni žáci pak dostali taštičku s drobnými upomínkovými předměty a informačními letáčky o SPŠ.)

  • Vynikající oběd v jídelně SPŠ.

 

Exkurzi za všechny žáky zhodnotila Linda Simetová z IX. A:

Myslím, že to byla velmi zábavná a zajímavá exkurze, která určitě zaujala všechny žáky. A proto bych chtěla poděkovat všem, kteří tento program připravili. A hlavně paní učitelce Ettlerové, která s námi jela.

Učitelka Věra Ettlerová a žákyně IX. A Linda Simetová

Fotogalerii najdete zde.