AKTUALITY

Doplňující volby do Školské rady

Ve středu 3. 11. proběhly třídní schůzky, na kterých rodiče volili dva nové zástupce do ŠR.

Devítičlenná školská rada je tvořena třemi zástupci zřizovatele, třemi zástupci pedagogů a třemi zástupci rodičů. Vzhledem k tomu, že děti stávajících dvou členů ŠR z řad rodičů již nenavštěvují naši školu, byly provedeny doplňující volby.  Ze sedmi navrhovaných kandidátů  získaly nejvíce hlasů pí Mgr. Jana Burianová a pí Mgr. Martina Havlíčková, a byly tak zvoleny novými členkami Školské rady ZŠ TGM Vimperk. Blahopřejeme.

Dana Toušlová