AKTUALITY

Poděkování

V rámci školního Minimálního preventivního programu jsme uskutečnili sérii besed, které byly zaměřené na prevenci trestné činnosti a práci policisty.

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat praporčici Jiřině Vrtilkové z oddělení Policie ČR ve Vimperku, která v průběhu měsíce října připravila pro žáky 1. – 4. tříd celkem 8 besed, které byly spojené i s praktickými ukázkami. 

Dagmar Daňková

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde »