AKTUALITY

Soutěž Mladý Demosthenes

Žáci druhého stupně se letos nově zapojili do celostátní soutěže Mladý Demosthenes. Tato soutěž je zaměřena na zdokonalení veřejného projevu, na komunikačních dovednostech soutěžících.

Úkolem soutěžících je připravit si vystoupení na libovolné téma, na kterém prokážou své řečnické schopnosti.

Ve středu 1. prosince proběhlo školní kolo soutěže, do něhož se zapojilo celkem 21 soutěžících. Nejlépe si vedli v kategorii 6. a 7. tříd tito žáci:

  • 1. Zuzana Kubíčková (6. A)
  • 2. Lukáš Vančura (7. A)
  • 3. František Hrneček (7. A)

V kategorii 8. a 9. tříd porota vyhodnotila nejlepší výkony takto:

  • 1. Anna Burianová (9. A)   
  • 2. Jaroslav Koudelka (9. A)
  • 3. Nikola Lomnická (9. B)

Všem jmenovaným srdečně blahopřeji a vítězům obou kategorii přeji hodně úspěchů v okresním kole.

Mgr. Dana Toušlová