AKTUALITY

Zvládnu to

Žáci devátých tříd se ve dnech 28. – 30. 3. 2011 zúčastnili třídenního studijního soustředění  Zvládnu to. Smyslem této akce je shrnout a utřídit učivo z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů.  Tentokrát jsme navštívili hotel Kodrea na Nových Hutích, kde jsme byli ubytováni ve tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím.

 

Žáci byli rozděleni do tří skupin podle studijních oborů, na které se hlásí, a pracovali dopoledne i odpoledne ve tříhodinových blocích.  V úterý dopoledne nás navštívili manželé Haisovi, kteří si připravili pro žáky aktivity týkající se otázek stresu a jak zvládat náročnější životní situace a překonávat strach. Budoucí studenti se tak připravovali hravou formou na změnu, která je od září bude čekat.

 

Polední klid a podvečerní hodiny volna jsme trávili pobytem venku. Protože jsme měli krásné počasí ,  mohli jsme se vyžít také sportovně na hřišti a v rámci vycházek poznávat krásné kouty šumavské přírody.  Večerní program byl ve znamení zábavy a společenských her.  

 

Chtěla bych pochválit všechny zúčastněné žáky za velmi vstřícný přístup ke studiu a za dobré chování, neboť jsme v průběhu celého soustředění nemuseli řešit žádné kázeňské problémy.

 

Z ankety, kterou deváťáci před odjezdem vyplňovali, vyplynulo, že se jim tato akce líbila a že kromě vyučování jinou formou mohli  lépe poznat své spolužáky i své pedagogy a mohli si společně užít spousty zábavy.

Poděkování patří paní učitelce Lehečkové a panu učiteli Procházkovi, kteří se dětem věnovali nejen při výuce, ale i v průběhu celého soustředění. 

                                                                                            Mgr. Dana Toušlová