AKTUALITY

Oblastní soutěž Hlídek mladých zdravotníků a Záchranářská soutěž

Dne 12.4.2011 se konala oblastní soutěž Hlídek mladých zdravotníků a záchranářů.

 

Z naší školy se této soutěže zúčastnilo pět dívek: Linda Simetová, Barbora Hejdová, Doubravka Hohneová, Michala Czerwenková, Veronika Budínská a náhradnice Táňa Gabrus. Soutěž se konala na dopravním hřišti u DDM v Prachaticích.

 

Zdravotnická soutěž se skládala z pěti stanovišť. Na každém ze stanovišť měl zdravotník zadaný určitý úkol, který měl následně prakticky ukázat. Vždy to ztěžovali velmi šikovní figuranti, kteří dané zranění dokázali velmi dobře přiblížit svým chováním a výborným maskováním. Vyzkoušeli jsme si obvazovou techniku, transport raněného, zranění při pádu ze stromu, zranění na kole, psychický šok, popáleniny nebo například amputace prstů při neopatrném zacházení s výbušninami.                 Soutěž nám příjemně oživilo stanoviště od nadace „Červený kříž“, kde nás informovali o krevních skupinách a dárcovství krve. Zde jsme také dostali blok s potřebnými informacemi o tomto tématu. Po ukončení obou soutěží následovalo vyhlášení výsledků.

 

Překvapivě jsme v obou soutěžích uspěli. V soutěži Hlídek mladých zdravotníků jsme obsadili 2. místo a v Záchranářské soutěži 3. místo. Doufáme, že kdyby jsme se, i když neradi, u nějaké takové situace vyskytli, tak bychom se zachovali podobně.

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat pí. uč. Sellnerové za to, že s námi pravidelně trénovala a pí. uč. Čejkové za doprovod na soutěži.

               

                                                                               Linda Simetová, Barbora Hejdová

 

                                                                                                   IX. A