AKTUALITY

Netradiční výuka anglického jazyka

Dne 20.10. se žáci devátých tříd zúčastnili v rámci výuky anglického jazyka divadelního představení „The Detectives“, které pořádal vzdělávací projekt „The Bear Educational Theatre“. Na jevišti se během vystoupení představila trojice herců, z nichž dva byli rodilí mluvčí.

Na začátku byla procvičena slovní zásoba potřebná k pochopení děje. Divadlo bylo vedeno zábavnou interaktivní formou, k čemuž přispěla kombinace hudby, tance, kouzelnických triků. Žáci shlédli příběh tří kabaretních umělců a jejich milostného trojúhelníku, který skončil záhadnou tragickou smrtí mladé herečky. Diváci se spolu s herci stali detektivy a pátrali po vrahovi a jeho motivech. Obecenstvo mělo možnost konverzovat s rodilými mluvčími a sdělovat jim své postřehy a nápady. Nakonec se hlasovalo o pravém vrahovi. Většina publika projevila výborné detektivní schopnosti, neboť správně odhalila, kdo stál za vraždou.

Divadlo žákům poskytlo přínosnou zkušenost poslechnout si anglický přízvuk a výslovnost mluvčích, procvičit si jazykové znalosti a ověřit si svou úroveň porozumění mluvenému slovu. Poděkování patří Mgr. Lence Sobčiakové, že nám umožnila společně s Gymnáziem ve Vimperku shlédnout toto představení.

Mgr. Hana Rodová (vyučující AJ)