AKTUALITY

Čerti 2011

Dne  5.12.2011 se žáci 9.tříd rozhodli,že půjdou navštívit 1.stupeň v převlecích čerta,anděla a Mikuláše. Všichni žáci se sešli v 8.00 h ve třídě 9.A,kde se měli převléct do kostýmů.Kolem 9. hodiny se žáci přemístili  na 1.stupeň s doprovodem pí.uč. Toušlové. Nejdříve jsme se rozdělili na dvě skupiny.První skupina šla nejprve do 2.B.Tam bylo málo zlobivých dědí,ale básničky nám někteří řekli a dostali sladkou odměnu, také nám na  závěr  všichni zazpívali písničku na rozloučenou.Poté jsme šli do 4.B.Tam jsme moc neobstáli.Někteří žáci nám básničku řekli a samozřejmě  také všichni zazpívali písničku.Zpívala s nimi i paní učitelka.I žáci této třídy byli odměněni sladkostí.Jakmile zazvonilo na přestávku,přemístili  jsme se  do sborovny, kde jsme měli úkryt. Až když zazvonilo, mohli jsme znovu vyrazit za dětmi. Tentokrát naše kroky směřovaly do  1.B.Zde jsi čerti odnesli jedno zlobivého kluka,jinak byli hodné.Opět nám tato třída zazpívala a za to dostala malou pozornost.Zbylé třídy prvního stupně obešla družina tvořená převážně žáků z 9.A.Po dvou hodinách povídání s dětmi jsme se vraceli příjemně unaveni do budovy druhého stupně. Myslím si, že 5.prosinec se vydařil!

Lenka Dostálová ( 9.B)

Fotogalerie zde.