AKTUALITY

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v úpravě zákona ze dne 20. prosince 2011 vyplývá povinnost provést na Základní škole T. G. Masaryka Vimperk volby do školské rady

Složení školské rady

  • Školská rada je devítičlenná
  • Třetinu členů jmenuje zřizovatel školy
  • Třetinu členů volí zákonní zástupci žáků školy
  • Třetinu volí pedagogičtí pracovníci příslušné školy ze svých řad

Svého práva volit členy školské rady můžete využít na dnu otevřených dveří
19. ledna 2012 od 14:30 do 16:30

Den otevřených dveří bude probíhat v obou budovách školy, podrobnosti o způsobu voleb Vám budou sděleny a případné dotazy zodpovězeny třídními učiteli v průběhu dne otevřených dveří.

Kandidáti na členství z řad rodičů žáků ZŠ TGM Vimperk

  • Helena Váchová
  • Magda Vaňková
  • Marcela Kobrová
  • Mgr. Martina Havlíčková
  • Mgr. Jana Burianová

Vimperk, 9. 1. 2012 

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk