AKTUALITY

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ TGM Vimperk

Pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich rodiče proběhla ve dnech 10. – 11. února 2012 slavnostní událost. V budově ZŠ TGM Pražská 167 se konal zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2012/13. Při zápisu sledovaly paní učitelky 1. stupně naší školy, jak si děti poradí s úkoly, které prověří školní zralost a připravenost dětí ke vstupu do základní školy. Úvodní rozhovor se uskutečnil prostřednictvím vlastní oblíbené hračky dítěte, mezi dalšími úkoly nechyběla orientace v prostoru, znalost barev, geometrických tvarů a číselné řady, sledována byla také výslovnost hlásek prostřednictvím dětských básniček či písniček, součástí byla také kresba postavy. Při zápisu byla také využita interaktivní technika pořízená z prostředků EU v tomto školním roce. Na závěr si děti vybraly sladkou odměnu za svůj výkon a dárek vyrobený žáky školy a školní družiny.

Dětem byl na konci slavnostní chvíle předán pamětní list s uvedeným kódem žáka, pod kterým bude zveřejněno na www stránkách školy a na nástěnkách školy přijetí konkrétního dítěte ke základnímu vzdělávání do ZŠ TGM Vimperk v souladu se zákonnou normou. Rodiče si také odnesli seznam potřeb do 1. ročníku, informováni byli také o možnostech zájmové činnosti, práci školní družiny a nabídky stravování.

Všechny úkoly zvládaly děti velmi dobře, což ukazuje na velmi dobrou práci vyučujících v mateřských školách i zodpovědný přístup rodičů v souvislosti s nástupem dětí k základnímu vzdělávání. Děti  přišla k zápisu podpořit také ředitelka MŠ 1. máje paní Irena Helmová a prožila tak důležitou událost se svými svěřenci společně.  V průběhu zápisu si účastníci mohli prohlédnout výstavku učebních pomůcek potřebných při vyučování, výroční zprávy o činnosti školy, fotografie z jednotlivých školních akcí a projektu Škola nanečisto. Při zápisu byla přítomna školní psycholožka PhDr. Alena Wagnerová a výchovná poradkyně pro 1. stupeň Iva Karasová. Rodiče s nimi mohli konzultovat případný zájem  o odklad školní docházky. Při zápisu také pomáhali žáci 4. a 5. ročníku školy.

Do Základní školy T. G. Masaryka bylo přihlášeno pro školní rok 2012/13 celkem 42 žáků,  z toho 70% ze spádové oblasti naší školy a 30% ze spádových oblastí ostatních. Osm rodičů uvažuje pro své dítě o odkladu školní docházky, který bude podle zákona vyřízen do 31. 5. 2012.

Zápisem do 1. ročníku vyvrcholila 1. část 9. ročníku projektu Škola nanečisto, který má děti i rodiče zbavit obav z nástupu do základní školy a seznámit je s novým prostředím. Škola nanečisto bude pokračovat v jarních měsících další návštěvou školních prostor a zakončena bude slavnostním pasováním žáků mateřských škol na školáky v Městském kulturním středisku Vimperk. O přesném termínu akcí budou rodiče informováni prostřednictvím mateřských škol.

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Vážení rodiče, děkujeme, že jste dali naší škole důvěru a přihlásili Vaše dítě k základnímu vzdělávání do Základní školy T. G. Masaryka Vimperk, která již 80 let vzdělává generace dětí z Vimperka i okolí. Přejeme Vám hodně radosti z Vašich dětí a budoucím prvňáčků přejeme hodně úspěchů při školní práci i zájmové činnosti.

 

Fotogalerie zde.