AKTUALITY

Projekt ROVNOVÁHA

Projekt Rovnováha je financován z Evropských sociálních fondů a je garantován společností bfz o. p. s. Byl zahájen v září 2010 a v červnu 2012 bude ukončen,  partnery projektu jsou ZŠ Veselí nad Lužnicí, ZŠ Netolíce, ZŠ Zlatá stezka Prachatice, ZŠ Cehnice a ZŠ TGM Vimperk.

Základním stavebním kamenem projektu je etická výchova, což je fungující nástroj utváření a rozvoje klíčových kompetencí žáka stanovených v rámcovém vzdělávacím programu a primární prevence společensky nežádoucích jevů. Etická výchova staví na spolupráci a osvojení si prosociálního postoje chování (Zdeněk Matějček: „… prapůvodní společenské orientaci se říká prosociální a znamená to, že jsme spíše k druhým lidem přátelští než nepřátelští, že máme spíše tendence jim pomáhat než jim škodit, že zkrátka musíme s druhými lidmi dobře vyjít, protože jinak by nám nebylo dobře a jako lidský rod bychom asi nepřežili.“).

Na partnerských školách se konaly v průběhu loňského a letošního školního roku bloky ve třídách se zaměřením na spolupráci žáků, budování dobrých vztahů, práci ve skupinách a respektování druhých. Učitelé se zúčastnili několika worshopů, absolvovali balintovskou skupinu (řešení problému s ostatními), relaxační skupinu, využili i možnosti supervizí.

Ve dnech 17. a 18. března proběhla pro pedagogy zapojené do projektu již druhá Jarní škola, tentokrát v příjemném prostředí prachatického hotelu Albatros. Lektoři Jaroslava a Jindřich Haisovi a manažerka projektu Ing. Ivana Kadochová připravili pro účastníky bohatý program. Etickou výchovu na Církevní ZŠ Orbis Pictus Tábor přiblížily dvě vyučující, osobním nadšením a energií zaujala Ing. Mgr. Marie Nováková přednáškou Učitel profesionál – vážně i nevážně. Představena byla i psychomotorická terapie Pesko – Boyden a její využití ve školním prostředí. Při Jarní škole nechyběla procházka po Prachaticích s průvodcem a návštěva wellness centra.

Jsme přesvědčení, že i závěrečné aktivity projektu Rovnováha budou ku prospěchu všech našich žáků.

 

Mgr. Dagmar Rückerová