AKTUALITY

Ocenění pedagogů

Dne 28. března 2012  proběhlo v Městském kulturním středisku ve Vimperk u příležitosti Dne učitelů ocenění pedagogů za jejich mimořádnou činnost pro mládež. Odbor školství , kultury a cestovního ruchu přišel s tímto nápadem již v loňském roce, kdy tato akce byla uspořádána poprvé. V loňském roce byli ze Základní školy T. G. Masaryka oceněni Mgr. Karel Hudeček za dlouholetou pedagogickou práci s mládeží zejména na poli sportovním a paní učitelka Jarmila Hanzalová za pedagogické působení na 1. stupni ZŠ a práci v oblasti hudební a dramatické výchovy.

 

Ocenění pedagogové ze ZŠ TGM Vimperk v roce 2012

 

Mgr. Václav Jakš

 

     O panu učiteli Václavu Jakšovi se dá říci, že jeho pracovní život je přímo spjat se životem         ZŠ T. G. Masaryka Vimperk, ať už byl její název v historii jakýkoli. Osm let absolvoval v této škole základní vzdělávání a navázal zde i studia středoškolská v Jedenáctileté střední škole, kde v roce 1960 maturoval. Po ukončení studia aprobace chemie – tělesná výchova na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích v roce 1964 sice nastoupil do školy v Šumavských Hošticích a poté na roční vojenskou službu, ale v roce 1966 se na I. ZDŠ a SVVŠ do Vimperka vrátil jako učitel a od té doby tuto školu již neopustil.

     V letech 1970 – 1980 působil pan Jakš jako zástupce ředitele školy pro 2. stupeň. V té době vznikly na škole sportovní třídy se zaměřením na běžecké lyžování a škola se začala profilovat v oblasti sportu. Pan Jakš patřil k organizátorům lehkoatletických olympiád, lyžařských přeborů i akademií škol. Od roku 1980 do roku 1991 byl pak ředitelem školy a za jeho působení byla přistavěna nová školní jídelna a budova 1. máje 268 získala nový kabát.

     Jako učitel chemie vštěpoval pan Jakš žákům základy tohoto náročného předmětu zajímavou a přitažlivou formou, při které nechyběly pokusy se zrakovými, sluchovými či čichovými vjemy. Při výběru volitelného předmětu si žáci velmi často vybírali praktika z chemie právě díky osobnosti pana učitele. Však také díky jemu byli velmi dobře hodnoceni z chemie při následném studiu na středních školách.

     Po odchodu do důchodu je pan Jakš stále aktivním členem pedagogického sboru ZŠ TGM, pracoval na částečný úvazek, v současné době se uplatňuje jako vychovatel školní družiny. Opět s plným nasazením.

     Pan učitel Václav Jakš vnímá pedagogickou práci jako své celoživotní poslání a vykonává ji s láskou na všech stupních svého působení.

 

 

Mgr. Iva Karasová

 

         Paní učitelka Iva Karasová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci s aprobací               1. st. – tělesná výchova. Už za studentských let působila jako vedoucí tábornického oddílu se zaměřením na turistiku a zdravovědu. V průběhu pedagogické praxe pracovala 2 roku v dětském domově.

     V roce 1992 přesídlila z rodné Hané na Šumavu a nastoupila jako učitelka na 1. stupeň ZŠ TGM Vimperk. Po mateřské dovolené se začala intenzivně zabývat dramatickou výchovou a absolvovala v Plzni celoroční kurz Dramatické výchovy pro současnou školu pořádanou Sdružením pro tvořivou dramatiku.

     Od roku 2000 vede paní Karasová při ZŠ TGM Dramaťák jako nepovinný předmět se zaměřením na dramatickou výchovu. A v této činnosti se rozhodně našla. Uplatňuje v ní své tvůrčí nápady, schopnost empatie i pokoru vůči kreativitě dětí. Pod jejím vedením vznikla v souboru mnohá představení, z nichž např. Čert a Káča získalo nominaci na celostátní kolo dětských divadelních představení, cenu okresní poroty získala inscenace Fimfárum nebo Neplašte nám švestky. Paní učitelka Karasová se věnuje i jednotlivcům v oblasti recitace, a tak se několik jejích svěřenců představilo i na krajském kole dětských recitátorů, jiné připravovala na talentové přijímací zkoušky na Střední školu pedagogickou v Prachaticích. Členové souboru se představují na školní slavnosti, při vítání občánku a na každoročním Setkání s Dramaťákem pro rodičovskou veřejnost.

     Při práci v divadelním souboru se nebála jít tak zvaně s kůži na trh a v inscenaci Sluha dvou pánů ztvárnila s velkým úspěchem u publika i členů souboru postavu Pantalóna.

     Prvky dramatické výchovy uplatňuje paní učitelka i ve výuce  předmětů školního vzdělávacího programu, čímž dokáže žáky motivovat mnohdy k neoblíbené školní práci. Není proto náhoda, že     je výchovnou poradkyní pro žáky 1. stupně Základní školy T. G. Masaryka a  koordinuje kulturní a ekologické aktivity dětí od 6 do 11 let.

     Paní učitelka Iva Karasová  patří k výrazným a respektovaným osobnostem školy jak ze strany žáků a rodičů, tak ze strany učitelů.