AKTUALITY

Zvládnu to

Zvládnu to – je název projektu pro žáky devátých tříd. Původně se na něm žáci připravovali na přijímací zkoušky, dnes však slouží  spíše  k utřídění a shrnutí učiva, protože většina  středních škol přijímá žáky bez zkoušek.

Letos strávila 9. A svůj výjezdní projekt na Nových Hutích v hotelu  Kodrea  od 28. 3. do 30. 3. . Náplň dne byla jasná. Žáci byli rozděleni do skupin a střídali se v opakování ČJ a M. První den odpoledne se navíc všichni sešli při shrnutí učiva ze zeměpisu,  dějepisu  a přírodopisu. Druhý den připravili odpolední program manželé  Haisovi, kteří se školou spolupracují již 2 roky v rámci projektu Rovnováha. Lektoři Jaroslava a Jindřich seznamují třídy s etickou výchovou. Na Hutě si připravili aktivity zaměřené na zvládání stresu. Toto téma zvolili z důvodu velkých změn, které deváťáky čekají po přechodu na jiné školy, do jiných měst atd.  Oba  večerní  programy patřily hrám, soutěžím, scénkám a tanci. Všechny také bavila celopobytová hra   s  názvem  „Kdo je vrah?“

Z ankety, která byla žákům zadána poslední den projektu, vyplývá, že všichni účastníci byli s akcí Zvládnu to spokojeni. Všichni také doporučují účast na výjezdu i příštím devátým ročníkům. Většině žáků vyhovoval zvolený způsob výuky i denní režim dne, velká část byla také spokojena s ubytováním a stravou. Jedenáct žáků bylo nespokojeno s délkou pobytu. Prý byly tři dny málo.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem „ účastníkům zájezdu“. Díky spolupráci žáků i pedagogů se projekt mimořádně vydařil.

Mgr.Alžběta Rückerová

Fotogalerie zde.