AKTUALITY

Sázení stromu – vzpomínka na deváté třídy

Odbor životního prostředí vloni zavedl novou tradici – každá devátá třída zasadí svůj strom. Tento strom bude připomenutím toho, že tito žáci ve Vimperku navštěvovali základní školy a mohou se k němu vracet při svých návštěvách domova a pozorovat, jak roste strom a zhodnotit tak i svou dosavadní životní cestu.

Letos připadlo sázení stromu na 18. 6. 2012. Třída 9.A i 9.B naší školy zasadili dub bahenní.

Na tuto příležitost si obě dvě třídy připravily program. Zástupci tříd nejprve pohovořili o svých třídách, poté přečetli eseje na téma strom. U stromu ještě za zněla báseň a nechyběl ani zpěv třídy 9.B.

Místo, kde můžete stromy vidět, je v okolí řeky Volyňky u garáží směrem ke staré Jitoně. Naproti přes silnici rostou již čtyři stromy, které zasadili loňští žáci devátých tříd.

Mgr. Alžběta Rückerová

  Fotogalerie zde >>