AKTUALITY

Výukový program společnosti E.ON

Ve dnech 6. 11. a 8. 11. 2013 proběhl na naší škole výukový program společnosti E.ON pro žáky prvních a čtvrtých tříd.

Pro žáky 1. tříd se program jmenoval AKU plus + pro malé kouzelníky. Celá akce byla vedena v E.ON Energy Trucku. Žáci se seznámili prací na interaktivní tabuli s tématy: Co je bouřka? Jak se chráníme před bouřkou? Co je elektřina? Jak se vyrábí elektřina? Jak šetříme elektrickým proudem? Jak se chráníme před elektrickým proudem? Program byl zajímavý, velmi pěkně vedený dvěma kouzelníky a žáci byli pozorní a dobře spolupracovali. Po programu si odnesli dárky: kouzelnickou čepici, kouzelnickou hůlku a nafukovací balónek.

Pro žáky 4. tříd probíhal program mise Plus+ výcvikové středisko agentů. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina pracovala ve školní družině, 2. skupina v E.ON Energy Trucku, který stál před školou. Děti byly agenty Mise E.ON a plnily úkoly, za což jim byly připisovány body. Nejprve si vyslechly přednášku, která byla doprovázena obrazovou prezentací, pak se pustily do praktických úkolů. Bojovaly s energožrouty, spojovaly jednoduchý elektrický obvod, hledaly chybu v počítači, zvládly maskovací manévr, psychotest a prošly si bludiště. Odměnou za práci byl batůžek s výbavou od společnosti E.ON.

Mgr. Jitka Ondřejová

Mise + E-on

Ve středu 6. 11. a v  pátek 8. 11. 20013 proběhla v naší škole beseda se zástupci energetické společnosti E-on pod názvem Mise +. Populární formou, kvízem a hrami získávali žáci 8. a 9. tříd informace ohledně vzniku, působení, výroby distribuce, úspor elektrické energie, obnovitelných zdrojů energie a podobně. Podle toho, jak žáky beseda zaujala, můžeme konstatovat, že se jednalo o nenáročnou, ale zajímavou akci, která vybavila žáky mnohými novými informacemi a dovednostmi.

 Mgr. Jiří Toušl

Fotografie naleznete ve fotogalerii