AKTUALITY

Recitační soutěž – 2. stupeň

Ve středu 11. března proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 6. – 9. tříd.

 

Do této soutěže se zapojilo celkem 47 recitátorů, kteří předvedli svá velmi milá vystoupení. Porota nakonec rozhodla o udělení zlatého pásma, tedy nejlepších výkonů, takto:

                Ve III. kategorii ( 6. a 7. třídy) se nejlépe umístili tito žáci :

                Zuzana Caisová – 6. A, Matěj Tonkovič – 6. A, Lukáš Uříček – 7. A.                                            

Tito tři soutěžící předvedou své výkony ještě v okresním kole.                                                                 

Dále do zlatého pásma postoupil Daniel Kašpar – 6. A a Matyáš Rákosník – 7. B.

                IV. kategorii reprezentovalo celkem 27 soutěžících a zlaté pásmo soutěže reprezentují tito recitátoři:

Ondřej Jošt – 8. A – postup do OK

Miroslava Chvalová – 9. A – postup do OK

Tomáš Král – 9. A – postup do OK

Petra Neužilová – 9. B – postup do OK

 

Dále se do zlatého pásma dostali ještě tito žáci:

Veronika Hodoušková (8. B), Miroslava Höhneová (9.A), Zdeňka Korchová (9. A), Václava Tvrdková (9. A), Tomáš Rouče (9. B), Karina Kysilová (9. B).

Chtěla bych všem soutěžícím poděkovat za pěkná vystoupení a těm, kteří nás budou reprezentovat v okresním kole, přeji hodně úspěchů. Okresní kolo se bude konat ve středu 18. 3. 2015.

Mgr. Dana Toušlová

Fotogalerie zde»