AKTUALITY

SETKÁNÍ S DRAMAŤÁKEM

Setkání s Dramaťákem se v tomto školním roce uskutečnilo v duchu dvojitého výročí. Toto dramatické odpoledne bylo věnováno 85. výročí naší školy a konalo se po desáté. Dramaťák pod vedením Ivy Karasové reprezentuje školu TGM už patnáct let a můžeme říct, že v něm pokračuje tradice divadelních souborů Boubíňáčka a Doroty.

Letošní Setkání s Dramaťákem proběhlo tradičně v MěKS ve čtvrtek 18. června 2015. Byla to přehlídka vystoupení dramaťáků z 1. a 2. stupně. Hostem byli prvňáčci ze školní družiny.

Dramaťák 1. stupně zahrál pohádku O Hloupém Honzovi a víle Asterce, která vznikla na motivy lidových českých pohádek v režii Ivy Karasové, a k tomu dramaťáčci přidali Hrubínův Špalíček veršů a pohádek. Děti z ŠD nám zazpívaly písničky, které zazněly na Vítání občánků Vimperka, kam chodí také menší dramaťáci vyplnit kulturní programy. A pak nám družinové děti zahrály pohádku s názvem Čuně, kterou s nimi nacvičila Kateřina Vladyková. Dramaťák 2. stupně nastudoval pod vedením Miroslavy Brašnové pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků a tou naše Setkání zakončil.

     Děkujeme všem žákům ZŠ TGM za jejich dramatická vystoupení a všem divákům za podporu. Bylo to zdařilé odpoledne! 

                                                                                    Mgr. Iva Karasová

Fotogalerie zde »