AKTUALITY

Přírodovědný klokan

14.10.2015 se konala soutěž Přírodovědný klokana, kterého se zúčastnili žáci z osmých a devátých tříd. Systém byl stejný jako u matematického klokana. Soutěž obsahovala otázky z matematiky, fyziky, zeměpisu i přírodopisu. Na vyřešení 24 úloh, které byly rozděleny podle obtížnosti s jiným počtem bodů, měli žáci 40 minut. Okresního kola se celkem zúčastnilo 160 žáků. Jan Krejčí z VIII.A spolu s Ondřejem Joštem z IX.A se umístili ve velké konkurenci na krásném třetím místě, František Had z VIII.A byl na místě čtvrtém.

Blahopřejeme.

Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Jana Hudečková