AKTUALITY

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromuNa druhou adventní neděli 6. 12. 2015 byl rozsvícen vánoční strom ZŠ TGM Vimperk za přítomnosti starostky města Ing. Jaroslavy Martanové. Začátek slavnosti patřil nejmenším školákům z 1. ročníku, kteří ukázali svou pohybovou kreaci na hudbu školní písně pod vedením vyučujících Ivy Karasové a Dagmar Daňkové. Vystřídaly je děti ze školní družiny s literárním pásmem a koledami, vše pod dohledem vychovatelek Lenky Malíkové a Bronislavy Desatové. Roztomilý taneček vloček předvedli druháčci v choreografii K. Hromkové a M. Mondlové.
Fotogalerii najdete zde.

Sníh při slavnostním rozsvěcování chyběl, a tak ho alespoň připomněli svým vystoupením s názvem O sněžence a sněhu žáci 6. B pod vedením paní zástupkyně D. Toušlové. Paní učitelka Jíňová připravila se žáky 6. ročníku a 8. B pěvecké vystoupení, jež příjemně přispělo k adventní náladě. Tento adventní víkend proběhl v mnoha rodinách v duchu mikulášské nadílky, a tak se nedivme, že tato tematiky zaujala i žáky 7. A. V režii Dany Toušlové nacvičili divadelní scénku s názvem Pekelný soud s princeznou, kde v závěru princezna slibuje, že už nebude zlá. Paní učitelka Nováková má ráda kouzlo Vánoc a také to bylo na vystoupení žáků z její třídy 5. B znát. Žáci 9. A, B ke svému vystoupení zvolili koledy, ale jak už to bývá u patnáctiletých obvyklé, pojali to po svém. Doprovázela je kapela složená z bicích a žesťových nástrojů, tedy z žáků základní umělecké školy. Vystoupení s nimi připravila A. Rückerová.

Ani letos nechyběl na programu Dramaťák paní učitelky I. Karasové. Jejich vystoupení s názvem Těšíme se na Vánoce obohatilo nejen náš program, ale také rozsvěcování vánočního stromu města Vimperk při zahájení adventu. Mluvené slovo vystřídal milý taneček hvězdiček a zvonečků v podání dětí ze 3. tříd, jež připravily paní učitelky J. Ondřejová a J. Frčková. A to už se slavnostní program chýlil k závěru. Ten patřil zpěvákům 2. stupně pod vedením D. Rückerové a vystoupení mažoretek Klapeto s náčiním flag vedoucí Alžběty Rückerové v choreografii na píseň Merry Christmas . A právě mažoretky vánoční strom školy v letošním roce rozsvítily. Hned poté se obloha rozzářila mnoha světly ohňostroje, jenž žákům školy věnují rodiče a vedení školy. Nepatří sice k tradicím českých Vánoc, ale vytvořil světelnou tečku nejen za adventním nedělním podvečerem, ale i za rokem oslav 85. výročí založení ZŠ TGM Vimperk.

Adventní neděle proběhla za výrazné podpory Rady rodičů ZŠ TGM. Pro přítomné připravili rodiče občerstvení v podobě teplých nápojů a domácího pečiva. Patří jim za to obrovský dík za péči, kterou přípravě naší adventní neděle věnovali.

V adventním období také přimýšlíme o těch, kteří by potřebovali naši pomoc. Žáci školy, rodiče i zaměstnanci věnovali charitativním účelům vlastnoručně vyrobené předměty, jejichž prodejem jsme získali částku 2 312,- Kč, jež bude poukázána na konto Paraple a psí útulek. Všem, kteří své výrobky na akci věnovali, mnohokrát děkujeme, děkujeme také těm, kteří tuto charitativní koupí vyrobeného předmětu podpořili. Poděkování patří také všem organizátorům z řad zaměstnanců školy, vyučujícím, rodičům a v neposlední řadě studiu Epigon, jenž se postaral o ozvučení školního programu.