AKTUALITY

Adaptační kurz 6. tříd

Adaptační kurzNově vzniklé třídy 6. A a 6. B jely utužit svůj kolektiv na adaptační kurz. Ten se konal ve dnech
26. – 27. 9. 2016 na Horské Kvildě. Zázemí poskytlo Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda, které spadá pod NPŠ.

Program adaptačního kurzu byl zaměřen na šumavskou přírodu a její zvířecí obyvatele. Lektorkou kurzu byla paní Eva Oulická a lektorem pan Petr Nagy.

Po pondělním ranním příjezdu na Kvildu byli žáci rozděleni do dvou pracovních skupin. 6. A se svou třídní učitelkou A. Rückerovou strávila příjemné dvě hodinky s programem nazvaným Jelen a jeho bratranci. 6. B s učitelkou Pavlou Novákovou získala ve stejný čas nové poznatky o savcích na Šumavě.

Odpolední program nesl název Tajemné rašeliniště a žáci obou tříd pracovali společně. Eva Oulická koncipovala tento program do přírody. Žáci po obědě vyrazili na tříhodinovou procházku, při níž měly děti plnit nejrůznější aktivity související s rašeliništěm. Běhaly, skládaly, doplňovaly, závodily, poznávaly rostliny, vysvětlovaly si vznik rašeliniště atd.Cílem procházky byla Jezerní slať.

Po návratu na ubytovnu se žáci posilnili večeří a následoval večerní program. Při něm si děvčata a chlapci zasportovali, zasoutěžili a také předvedli scénky, které si měli v daném čase nacvičit.

Výukový program pokračoval také v úterý dopoledne. Třídy si zde prohodily témata, která probíhala v pondělím dopoledním bloku.

Vše velmi rychle uteklo. Jak to tak u příjemným věcí bývá.

Děkujeme SEV Horská Kvilda za skvěle připravený adaptační kurz.

Fotogalerii najdete zde.

Mgr. Alžběta Rückerová