AKTUALITY

Plán činnosti na období od 15. května do 26. května 2017

Po 15. 5. Den Země – 8.00 – 11.35 ( asistentky na 1. stupni dle pokynů pí uč. Daňkové, dozor u tříd 1. stupně též pracovnice ŠJ, pí uč. Hudečková L. + pí Temňáková – alergici z 2. stupně)
Út 16. 5. Pohár rozhlasu – 6. + 7. třídy – p. uč. Bejček, pí uč. Hudečková
Fotografování – žáci 2. – 4. tříd
1. třídy – návštěva divadelního představení v Písku
10.00 – 3. B – program NPŠ

St 17. 5. Pohár rozhlasu – 8. + 9. třídy – p. uč. Bejček, pí uč. Hudečková
8. A – beseda rasismus a xenofobie – 9.00 – 11.30
Vystoupení dětí ze ŠD na Dni otevřených dveří v nemocnici Vimperk
Čt 18. 5. Pythagoriáda OK – 9.00 ZŠ Smetanova – ž. odvádí a přivádí pí Temňáková
8. B – beseda rasismus a xenofobie – 9.00 – 11.30
Štafetový běh – KK – 1. – 5. ročník – Č. Budějovice – pí uč. Hrůšová
Scio testy – 8. A (bude upřesněno na nástěnce)
10.00 – porada se školní družinou – ředitelna školy
Pá 19. 5. Scio testy – 8.B
dopravní hříště obsazeno MŠ Bohumilice
Po 22. 5. Fotografování – 2. stupeň (9.třídy, 5. třídy, 6. B, 8. B)
OVOV KK – pí uč. Hudečková
10.00 – generální zkouška ke Dni matek
15.00 – Den matek – MěKS
Út 23. 5. LAO – 1. stupeň – p. uč. Bejček, pí uč. Hrůšová, pí uč. Daňková
Fotografování – 6. A, 7. A, 7. B, 8. A
Testování žáků 9. tříd – český jazyk (bude upřesněno na nástěnce)
St 24. 5. 8. AB – exkurze na Úřad práce Prachatice – pí uč. Nováková, Hudečková
Testování žáků 9. tříd – německý jazyk
Čt 25. 5. Testování žáků 9. tříd – přírodopis
15.30 – pasování budoucích žáků 1. tříd – MěKS – vyučující 1. stupně, ŠD, též žáci a TU 8. tříd
Pá 26. 5. Výukový program Zámek – 7. B – 3. + 4. hodina, 7. A – 5. + 6. hodina- pí uč. Lehečková

Archiv aktivit najdete zde.