AKTUALITY

Nabídka kroužků a nepovinných předmětů při ZŠ TGM Vimperk pro škol. rok 2017/2018

Základy pohybové výchovy – 1. – 5. ročník – vedoucí – pí řed. Rückerová – úterý od 15.00, pátek od 14.30 hodin

Mažoretky – 5. – 9. ročník – vedoucí – pí uč. A. Rückerová

Pěvecký kroužek při ŠD – vedoucí – pí vych. Malíková – úterý od 14.15 – 15.00

Dovedné ruce při ŠD – vedoucí – pí vych. Klausová – středa 13.15 – 14.00

Bruslení – pí uč. Hrůšová – pondělí – 13.00 – 14.00 – 2. – 5. třídy, čtvrtek 12.30 – 14.30 1.třídy

Sportovní kroužek + dopravní výchova – vedoucí pí uč. Hrůšová – pondělí 14.30 – 15.15 – 1. – 5. třídy

Zájmová těl. výchova – basket – 5. – 9. ročník, čtvrtek 14.00 – 15.00 vedoucí p. uč. Bejček

Volejbal – 5. – 9. ročník – středa 13.30 – 14.15 – pí uč. Hudečková

 

Nepovinné předměty:

Náboženství – pí Předotová – po 14.00 – 14.45

Dramaťák – dle dohody – pí uč. Karasová

 

Kroužky našich partnerů v prostorách ZŠ TGM

Skiraple – MŠ + 1. ročník, 2. + 3. ročník – úterý, čtvrtek dle dohody – pí uč. Hudečková, pí uč. Mondlová, pí Daverná, p. Venclík

Kroužek snowboardingu – středa, pátek 14.00 – 16.00 – SK SNOWRIDERS

 

Přihlášku do kroužků najdete zde.