AKTUALITY

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek 2018

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek28. února se konalo školní kolo soutěže ve zpěvu, kterou známe pod názvem Jihočeský zvonek. Zúčastnilo se ho 28 zpěváků z prvního stupně naší školy. Každý si svědomitě připravil lidovou píseň. Soutěžilo se ve třech skupinách:

0. kategorie – první ročník
1. kategorie – druhý a třetí ročník
2. kategorie – čtvrtý a pátý ročník

Mezi žáky porota rozhodla takto:

0. kategorie:

1. místo Chvalová Nataly
2. místo Marková Růžena, Lešková Kateřina
3. místo Černý Bonifác, Král Daniel

1. kategorie:

1. místo Waltman Karolína, Moravcová Bára
2. místo Zelenková Viktorie
3. místo Peková Vanda

2. kategorie:

1. místo Narovec Martin
2. místo Košnarová Adriana
3. místo Sládková Sára, Kolafová Karolína

Dále bylo uděleno ocenění za umělecký výkon těmto účinkujícím:
Kolafa Jan, Kuncová Johanka, Tomková Klára, Vondrušková Veronika.

Ocenění rovněž obdrželi žáci, kteří zazpívali duo:Narovec Martin a Černý Matěj

Do okrskového kola postoupili tito žáci:
Waltman Karolína, Moravcová Bára, Zelenková Viktorie, Narovec Martin a Košnarová Adriana.
Přejeme mnoho úspěchů!

Fotogalerii najdete zde.

Mgr. Jitka Ondřejová
Mgr. Jana Frčková