AKTUALITY

Den učitelů

Den učitelů si představitelé vimperské radnice a odbor školství MěÚ Vimperk připomínají kulturní akcí věnovanou ocenění pedagogů škol a školských zařízení působících na Vimpersku. Letos se akce uskutečnila v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku dne 27. března, ocenění předávali starosta Mgr. Pavel Dvořák a místostarosta Lukáš Sýs. Slavnostním odpolednem provázel Mgr. Zdeněk Kuncl, program zpestřily svým vystoupením trojnásobné mistryně světa v mažoretkovém sportu ze souboru Klapeto ZŠ TGM Vimperk pod vedením Mgr. Alžběty Rückerové. Oceněným pedagogům ze ZŠ TGM poblahopřála zástupkyně ředitelky Mgr. Dana Toušlová.

Ocenění pedagogové za ZŠ TGM Vimperk:

 

Mgr. Bohumila Sellnerová

Paní učitelka vystudovala aprobaci matematika – biologie. Ve škole je garantem spolupráce s Národním parkem Šumava, společně s dalšími vyučujícími plánuje semináře a výukové akce v oblasti environmentální a ekologické výchovy. Žáky vede k lásce k přírodě i k jejímu pochopení v duchu Aristotelových slov: „Ve věcech přírody existuje cosi nádherného.“
Paní učitelka sama má velmi ráda Šumavu a volný čas věnuje toulkám po jejích krásách.
Mezi velice záslužné činnosti paní učitelky Sellnerové patří péče o zdravotní kroužek, s nímž reprezentuje školu ve zdravotnických soutěžích či osvětových akcích mezinárodní zdravotnické organizace ČČK.

 

Lenka Malíková

Vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ TGM Vimperk

Jako vedoucí vychovatelka prokazuje paní Malíková výborné organizační schopnosti a v přístupu ke svým kolegyním je lidská a empatická. V práci školní družiny jí záleží na tom, aby děti chodily do družiny rády, vede je ke vzájemné komunikace, spolupráci i řešení vzniklých neshod. Činnosti ve školní družině pod jejím vedením jsou velmi pestré, nápadité a v oblasti vzdělávání nenásilné. Děti vede ke kladnému vztahu ke škole i k lásce k rodičům, což podporuje tradiční kulturní akcí školní družiny – oslava Dne matek, jíž se účastní všechny děti navštěvující ŠD. Paní Malíková se velice dobře poradí i s ekonomickými záležitostmi souvisejícími s činností ŠD.

K ocenění je paní Lenka Malíková navržena za obětavou péči o výchovnou a zájmovou činnost žáků školy. Paní Malíková je „dobrým duchem“ nejen školní družiny, ale celého kolektivu zaměstnanců ZŠ TGM Vimperk.

 

Mezi oceněnými pedagogy na Vimpersku v letošním roce byla také dlouholetá externí spolupracovnice naší školy v oblasti logopedické péče o žáky PhDr. Jana Tláskalová. Ocenění obdržela za celoživotní pedagogickou práci na všech stupních škol.

Fotogalerii naleznete zde.