AKTUALITY

Přírodovědná exkurze

V pondělí 4. června v rámci výuky přírodopisu se žáci šestých tříd vydali ze Zátoně směrem k Boubínskému jezírku. Získali informace, že Boubínské jezírko bylo vybudováno v roce 1836 a sloužilo ještě v roce 1957 jako zásobárna vody pro plavební kanál. Dřevo se po něm plavilo do nedaleké sklárny v Lenoře. Posvačili u jezírka, odkud je krásně vidět prales a někdo měl štěstí a viděl ve vodě prohánějící se pstruhy. Na zpáteční cestě navštívili informační středisko Idina pila.

Zapsala B.Sellnerová, P.Nováková

{joomplucat:625 limit=50|columns=5}