AKTUALITY

Ekologická výchova

Naše škola je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).V tomto školním roce  pokračují žáci v aktivitách  z minulých let. Žáci i zaměstnanci školy se podílí na třídění odpadu. Jsou zavedeny kontejnery na plasty a papír. Již tradicí je návštěva mezinárodního filmového festivalu o zvířatech  Natur Vision.. Letošní školní rok jsme navštívili filmy Divoká příroda – Francie, Brazílie. Pravidelně pořádáme akce ke Dni Země. Vítaným zpestřením a doplněním výuky jsou výukové programy nabízené NP a CHKO Šumava Vimperk, Stožec a Horská Kvilda.

6. A, 6.B – v září žáci odjeli na dva dny do Střediska environmentální výchovy na Horskou Kvildu, kde je čekaly tyto zajímavé programy o Šumavě – Pobytová znamení, Savci Šumavy, Les a NP a CHKO Šumava. V říjnu se vydali na Černé a Čertovo jezero, kde se dozvěděli, jak ledovcová jezera vznikla a jaký mají význam v přírodě. V listopadu navštívili NP Šumava ve Vimperku, kde absolvovali program Vodní svět pod mikroskopem. Zkoumali trepky, krásnoočka, šroubatku, nezmara, bakterie a další mikroorganismy.   V červnu absolvovali program Půdní svět pod mikroskopem a celodenní exkurzi k Boubínskému jezírku a na Idinu pilu.   6.A se ještě vydala do přírody s GPS navigací.                                                                     

7.A, 7.B – v měsíci září vyjeli žáci na Borovou Ladu, kde navštívili Pstruhovou líheň a Sovinec. Poté se přesunuli do Srní do Návštěvnického centra. Tam je čekala přednáška o vlcích a pak pozorování vlků. V listopadu se žáci vydali do NP Šumava ve Vimperku na program  Bobři jsou dobří, při kterém získali informace o významu a úloze bobra v krajině a seznámili se s jeho pestrým životem. Zjistili, jak vypadá bobří obydlí a co všechno musí bobr dokázat, aby si je vybudoval. V  únoru navštívili program Ptáci Šumavy, poznali ptačí druhy, jejich poznávací znamení a poslechli si ptačí hlasy.  V  měsíci květnu se vydali k ledovcovému jezeru Laka, které je nejvýše položené a nejmenší z ledovcových jezer Šumavy.

8.A, 8.B –  V prosinci se žáci vydali do NP Šumava ve Vimperku na program  Z dávných časů šumavských, který vypráví o životě obyvatel na staré Šumavě.  V témže měsíci navštívili středisko ještě jednou. Tentokrát se dozvěděli, Kdo ve vodě nemluví. Naučili se poznávat ryby, které žijí v šumavských vodách, a jejich život. Třídy navštívily v měsíci únoru ve Středisku  environmentální výchovy  program NP a CHKO Šumava, který si představily na fotografiích – historie, nejvyšší hory, ledovcová jezera, základní biotopy, vzácná fauna a flóra. Dále se žáci zúčastnili programu Bionika,kde se dozvěděli odpovědi na otázku Jak souvisí technika s přírodou?  V měsíci květnu se stejně jako sedmé třídy vydali k jezeru Laka.  

9. A, 9.B – v měsíci září se žáci vypravili do grafitového dolu v Českém Krumlově. Vybaveni hornickými kahany, helmami a v kombinézách vjeli vláčkem do rozsáhlého dolu, kde se dozvěděli plno informací o těžbě a zpracování tuhy. V listopadu navštívili  NP Šumava ve Vimperku, kde absolvovali program Geologie, získali poznatky o vývoji a vzniku pohoří Šumava, horninách Šumavy, o vzniku půdy a geologických obdobích.  V měsíci únoru navštívili program Učíme se v lese, při němž nahlédli do života ekosystému les. V dubnu se vypravili na Homolku, kde jsou zajímavé geologické útvary a pomalu se tvořící kamenné moře. V měsíci červnu vyrazili na Sudslavický okruh, na kterém se seznámili s geologickými zajímavostmi a pozůstatky vápenky.

Mgr. Bohumila Sellnerová