AKTUALITY

Stravování žáků ZŠ TGM Vimperk (oběd) – září 2018

Žáci 1. – 4. ročníku: školní jídelna v ulici Rožmberská (dohled zajišťují vychovatelky školní družiny a další pracovníci školy)

Žáci 5. – 9. ročníku: školní jídelna v ulici Nerudova (dohled zajistí pracovníci školy)

Úhrada stravného na měsíc září v hotovosti:

Strávníci, kteří odevzdali přihlášku ke stravování do školních jídelen Rožmberská nebo Nerudova mohou zaplatit od 27. 8.  do 30. 8. 2018 od 8.00 do 11. 00 v kanceláři ŠJ, budova  1. máje 268 (dočasně umístěná naproti ředitelně).

Bezhotovostní platba přihlášených žáků ke stravování probíhá standardně.

Případné odhlášení (přihlášení) oběda je potřeba provést den předem do 11 hodin osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo na telefonním čísle 388411133 (záznamník).

Cena oběda

  • Žáci 6 – 10 let          23 Kč
  • Žáci 11 – 15 let        25 Kč
  • Žáci nad 15 let         27 Kč

Monika Procházková
vedoucí školní jídelny