AKTUALITY

Pasování na žáky ZŠ TGM

Ve středu 24. června byl ukončen další ročník projektu Škola nanečisto. V sále MěKS slavnostně pasovala budoucí prvňáky na žáky naší školy paní ředitelka Dagmar Rückerová. Na úvod byla připravená prezentace z průběhu  celého projektu. Slavnostní atmosféru podtrhla vystoupení žáků 1. stupně – sólová skladba Ester Kohoutové s náčiním pom-pom, recitace Martina Ulče a zpěv Lucie Kotrlíkové, kterou na kytaru doprovodila paní vychovatelka Lenka Malíková. Na závěr proběhla v předsálí první neformální schůzka rodičů a budoucích třídních učitelek a děti v sále sledovaly animované pohádky.

Děkujeme všem paním učitelkám z mateřských škol za podporu projektu a budoucím školákům přejeme krásné prázdniny.