AKTUALITY

Plán činnosti na období od 7. 9. do 18. 9. 2020

Po 7. 9.

Út 8. 9.

Světový den 1. pomoci – žáci 1. – 5. tříd – prostranství u Volyňky

1.+ 2. h. – 2. AB, 4.B, 3. h. – 1. AB, 3. A, 4. + 5. h. – 3. B, 5. AB, uč. dle domluvy

Světový den 1. pomoci – ukázky – uč. B. Sellnerová + 3 žákyně 6. roč.

8. 00 – 11. 35 – dopravní výchova 4. A, uč. J. Ondřejová

St 9. 9.

8. 00 – 11. 35  – dopravní výchova 4. B, uč. M. Hrdý

13.30 – schůzka k reedukaci –řed. školy D. Rückerová,  zástup. I. Karasová, uč. J. Frčková, A. Králová

psycholožka A. Wagnerová – zasedací místnost

Čt 10. 9.

8. 00 – 11. 35  – dopravní výchova 5. A, uč. A. Králová

Pá 11. 9.

8. 00 – 11. 35  – dopravní výchova 5. B, uč. P. Hrůšová

kontrola TK, uložit v počítači podklady pro výroční zprávu

Po 14. 9.           

Út 15. 9.           

plavání 4. tříd – plavecký bazén Sušice, uč. J. Ondřejová, M. Hrdý

depistáž 1. roč. – Dr. Tláskalová

St 16. 9.

Čt 17. 9.

plavání 3. tříd–  plavecký bazén Sušice, – uč. M. Bačíková, D. Daňková

15.00 – třídní schůzky 1. tříd – uč. L. Kohoutová, M. Mondlová                                             

Pá 18. 9.

odevzdat TV, KL, termíny třídnických hodin a konzultací, zapsat nové žáky a

změny do matriky, kontrola kontaktů na rodiče a dalších údajů v kartách žáků

v matrice, přihlášky do kroužků

 

Poznámky:  23. 9. – Natur Vision v MěKS  3., 4. tř., vstupné 30,- Kč