AKTUALITY

Organizace výuky Základní školy T. G. Masaryka Vimperk V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření

Výuka 1. – 5. ročníku

Žáci se vyučují podle stávajícího rozvrhu v běžném prezenčním režimu

Výuka 6. – 9. ročníku

12. října – 16. října 2020

  • Třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A – distanční výuka dle stanoveného rozvrhu, bližší informace žáci obdrží prostřednictvím e-mailu
  • Třídy 6. B, 7. B, 8. B, 9. B – běžná prezenční výuka dle rozvrhu (omezení činností při hudební a tělesné výchovy

19. října – 23. října 2020

  • Třídy 6. B, 7. B, 8. B, 9. B – distanční výuka dle stanoveného rozvrhu, bližší informace obdrží žáci prostřednictvím e-mailu
  • Třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A – běžná prezenční výuka dle stávajícího rozvrhu (omezení činností při hudební a tělesné výchově)

Školní družina

Činnost školní družiny není v době nouzového stavu omezena

Školní stravování

  1. Žáci vzdělávající se distančně budou na týden ze školního stravování odhlášeni. Zájemci o stravování ve školní jídelně se přihlásí na e-mailové adrese: jidelna@zstgmvimperk.cz – uveďte jméno žáka, třídu a dny, kdy bude strava odebrána
  2. Cena oběda je stejná jako v případě prezenční výuky
  3. Obědy prosím odeberte pouze do nosičů každý den v čase 12.00 – 12.30 hodin (žáci při distanční výuce nebudou oběd konzumovat ve školní jídelně)

Školní kroužky

Činnost všech školních kroužků je z důvodu mimořádných opatření zastavena

Prázdniny

  • Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 – mimořádné prázdniny
  • 28. 10. 2020 – státní svátek
  • 29. a 30. 10. 2020– podzimní prázdniny

Pronájmy prostor a provoz tělocvičny

Na dobu 3 týdnů jsou pronájmy tělocvičny pozastaveny

 

Vážení rodiče,

druhá vlna šíření onemocnění Covid-19 způsobila opětovné zavedení mimořádných opatření v souvislosti se vzděláváním našich dětí. První vlna nás zastihla nepřipravené, a přesto jsme ji s Vaší pomocí, ohleduplností, pochopením i tolerancí zvládli. Znovu připojuji velké poděkování většině z Vás, rodičů, za Váš postoj, který jste projevili. Jsem přesvědčena, že to zvládneme i tentokrát. Situace je jednodušší v tom, že není uzavřena výuka žáků na 1. stupni, pozitivně vidím i zavedení výuky žáků na 2. stupni tzv. „na střídačku“.

Covid-19 naše životy ovlivňuje, a tak Vám do souboje s ním přeji hlavně pevné zdraví, posílení vztahů s Vašimi nejbližšími, dobrou náladu a víru v co nejrychlejší ukončení všeho negativního, co nám tento zákeřný vir způsobuje.

Dagmar Rückerová