AKTUALITY

Návrat žáků 1. a 2. ročníků

Od 18. 11. se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd

 • Výuka probíhá v homogenních skupinách – celé třídy pohromadě
 • Pohyb je potřeba organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků z různých tříd
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti
 • Třída se může vzdělávat i venku
 • Při provozu školní družiny je potřeba dodržet homogenitu třídy v plném rozsahu
 • Žáci, zaměstnanci, popř. další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • V případě, že se ředitel školy doví o výskytu onemocnění covid-19, kontaktuje místně příslušnou KHS

Organizace ZŠ TGM Vimperk

 1. Výuka v jednotlivých třídách 1. a 2. ročníku podléhá organizaci třídních učitelů v časové dotaci 4, popř. 5 vyučovacích hodin denně odpovídající rozvrhu před uzavřením škol
 2. Při příchodu do školy má službu u vchodu správní zaměstnanec
 3. Školní družina je pro přihlášené žáky otevřena od 6.00 hodin, žáci budou pobývat ve svých kmenových třídách, dohled budou vykonávat pedagogičtí či nepedagogičtí zaměstnanci
 4. Zahájení výuky – 8.00 hodin, konec dle rozvrhu
 5. Po ukončení výuky odchází žáci na oběd, žáci přihlášení do školní družiny budou pokračovat v činnosti do 16.10 hodin
 6. Žáci stravující se ve školní jídelně budou hromadně k odběru stravy přihlášeni, pokud se rodiče rozhodnou jinak, kontaktují ŠJ na adrese: jidelna@zstgmvimperk.cz
 7. Oběd bude podáván za dodržení hygienických opatření ve školní jídelně
 8. Rodiče vyzvedávají děti před budovou školy nebo školní jídelnou
 9. Prosíme o dodržení hygienických opatření při vyzvedávání dětí

 

Dagmar Rückerová