AKTUALITY

Informace k provozu ZŠ TGM Vimperk od 11. ledna do 22. ledna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje,

že provoz škol a školských zařízení v období od 11. ledna do 22. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v době od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

 

Třídy 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně v prostorách budovy Pražská 167

  • Školní družina je v provozu od 6.00 hodin do 16.00 hodin
  • Žáci prezenční výuky a zaměstnanci se stravují v prostorách školní jídelny
  • Distanční výuka žáků 3. – 9. ročníku probíhá podle stávajícího rozvrhu
  • Žáci vzdělávající se distančním způsobem mohou odebírat oběd do nosičů za dotovanou cenu
  • Individuální konzultace žáků probíhají dle pokynů vyučujících jednotlivých tříd a předmětů

Dagmar Rückerová