AKTUALITY

Informace k testování v ZŠ TGM Vimperk od 3. května 2021

(Informace vyplývají z novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, účinnost od 3. 5. 2021)

Preventivní antigenní testování žáků a zaměstnanců bude nově prováděno jednou týdně, a to v pondělí

V případě nepřítomnosti žáka v daný termín ve škole bude testování provedeno po jeho příchodu

  • Žáci 2. A – v čase 7.00 – 7.30 hodin – boční vchod do ŠD, doprovod rodičů vítán
  • Žáci 2. B – v čase 7.30 – 8.00 hodin – boční vchod do ŠD, doprovod rodičů vítán
  • Žáci 4. A – v čase 7.00 – 7.30 hodin – hlavní vchod, testování v tělocvičně
  • Žáci 4. B – v čase 7.30 – 8.00 hodin – hlavní vchod, testování v tělocvičně
  • Žáci 5. A – od 7.15 hodin v tělocvičně 1. máje 268

 

Skutečnost, že byl žák testován ve škole s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami, doloží zákonný zástupce pro potřeby ve službách (např. kadeřnictví) nebo pro účely amatérského sportu čestným prohlášením.

Dagmar Rückerová