AKTUALITY

Rozpovídej se anglicky

Od března probíhají hodiny konverzací s žáky prvního i druhého stupně. Žáci jsou rozdělení podle tříd do malých skupinek po maximálně pěti dětech. Konverzace probíhají online jednou týdně a trvají 60 minut. Po zahájení rotační výuky byl po domluvě upravený rozvrh hodin konverzací, aby se žáci mohli účastnit konverzací i v týdnu, kdy probíhá prezenční školní výuka.

V hodinách především opakujeme již probrané učivo a rozšiřujeme slovní zásobu. Díky malým skupinkám jsou všichni žáci aktivně zapojováni do hodin. Každá hodina je zahájená krátkým opakováním na rozehřátí a poté konverzujeme na zvolené téma. Hodiny jsou prokládané soutěžemi, kvízy, testy a zábavným čtením.

Jsem velmi ráda za aktivní a zodpovědný přístup všech zúčastněných žáků.

 

Michala Czerwenková