AKTUALITY

Co se mění od pondělí 17. 5. 2021

1.  stupeň

 • K prezenční výuce se vracejí bez rotací dle stanoveného rozvrhu na začátku školního roku žáci 1. – 5. ročníku
 • Provoz školní družiny bude probíhat v běžném režimu, ruší se homogennost jednotlivých oddělení
 • Žáci 1. stupně se testují jedenkrát týdně, a to v pondělí
 • Zaměstnanci se testují jedenkrát týdně
 • Harmonogram testování obdrží žáci/rodiče emailem
 • Ve vnitřních prostorách školy nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest rouškou/respirátorem
 • Tělesná výchova může probíhat ve venkovním prostoru, prosíme, aby si žáci přinesli cvičební úbor
 • Ve venkovním prostoru není povinnost nošení ochrany úst a nosu při dodržení odstupu 2 m

  2. stupeň

 • K prezenční výuce nastupují žáci 6. a 8. ročníku
 • Testování žáků probíhá dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek, harmonogram testování a další informace obdrží žáci/rodiče emailem
 • Zaměstnanci se testují jednou týdně
 • Distanční výuka bude probíhat ve třídách 7. a 9. ročníku, rozvrh obdrží žáci/rodiče emailem
 • Ve vnitřních prostorách školy nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest rouškou/respirátorem
 • Tělesná výchova může probíhat ve venkovním prostoru, prosíme, aby si žáci přinesli cvičební úbor
 • Ve venkovním prostoru není povinnost nošení ochrany úst a nosu při dodržení odstupu 2 m

ZŠ TGM Vimperk