AKTUALITY

Karanténa 9.B

Vážení rodiče, na základě požadavku KHS zasílám pokyny ke karanténě dětí

třídy 9. B ZŠ T.G. Masaryka Vimperk.

D. Rückerová, dagmar.ruckerova@zstgmvimperk.cz, mob.: 731585681

 

Citace z dopisu KHS:

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19), prosíme předat POKYNY rodičům dětí a vyvěšení na webové stránky.

 

Karanténa těchto rizikových osob potrvá do 10. 12. 2021 včetně – v závislosti na datu posledního kontaktu a podstoupení PCR testu (viz. POKYNY).

Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 (PCR test) nejdříve v termínu od 1. 12. 2021.

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření po 7 dnech ukončí, tj. do 3. 12. 2021 včetně.

Ing. Šárka Štěpová

Rada odboru hygieny dětí a mladistvých, HDM CB-CK-PT-ST Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích

Informace k výuce třídy 9. B

Od úterý 30. 11. 2021 – online výuka prostřednictvím TEAMS (přístupové údaje a heslo stejné jako v loňském školním roce)

Výuka probíhá podle rozvrhu, výchovy mohou být kráceny.

V úterý 30.11.2021 bude 1.hodinu český jazyk, ve středu nebude 1.hodina tělocviku-ať se prosím přihlásí žáci až na angličtinu v 8.55 na výuku. V pátek také nebude tělocvik.

Nástup žáků do školy 4. 12. je možný v případě, že žák podstoupil RT-PCR test s negativním výsledkem a dodržel sedmidenní karanténu.

Žáci očkovaní a ti, kteří prodělali Covid a neuplynulo 180 dní, mohou přijít na výuku do školy, výuka tak bude probíhat kombinovaným (hybridním) způsobem. Účast na prezenční výuce prosím potvrďte třídní učitelce.

V případě, že žák nepodstoupí PCR test, trvá jeho karanténa do 10. 12. včetně, žák nastoupí k výuce 11. 12.

Žáci přihlášení ke školnímu stravování zůstávají přihlášeni, v případě potřeby obědy odhlaste na adrese: jidelna@zstgmvimperk.cz

Komunikujte prosím s třídní učitelkou.

Dagmar Rückerová

 

 

 

 

Praktické informace – co následuje, pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem

Vašemu dítěti byla KHS nařízena domácí karanténa, jejíž délka trvání je 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou – tj. do 10. 12. 2021 včetně.

V nejbližší době Vám přijde SMS zpráva s odkazem na sebetrasování, kde si sami také můžete vystavit eŽádanku na RT-PCR test – žádanka slouží k bezplatnému vyšetření.

Pokud stále SMS zpráva nedorazila a potřebujete Vaše dítě objednat na odběr co nejdříve, tak můžete využít možnosti preventivního testu. Osoby mladší 18 let mají za kalendářní měsíc hrazen 5x RT-PCR test ze zdravotního pojištění. Možnost preventivního testu volíte při rezervaci termínu.

PCR test bude dítě absolvovat pouze jeden – a to nejdříve 5. den od rizikového kontaktu (tzn. nejlépe v termínu 1. – 3. 12. 2021).

Objednání a informace o odběrových místech –  www.nempt.cz

Bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Na odběr nezapomeňte respirátor, kterým je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření po 7 dnech ukončí, tj. do 3. 12. 2021 včetně.

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena 14denní domácí izolace od data pozitivity. Domácí izolace pak bude ukončena po 14 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCT test, ukončí se karanténa této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Výjimky z karantény:

V případě, že dítě/personál zařízení, již v posledních 180 dnech prodělalo onemocnění COVID-19 nebo bylo očkováno proti onemocnění Covid-19 (od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní), NEBUDE mu nařízena karanténa za splnění podmínky, že osoba nemá příznaky onemocnění. Pokud vykazuje příznaky onemocnění, musí dodržovat karanténní opatření a objednat se na RT-PCR test.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

 

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.