AKTUALITY

Rozpis testování – od 3. ledna

Testování žáků ZŠ TGM Vimperk od 3. ledna 2022

Testování se uskuteční antigenními testy, které má škola k dispozici.

Způsob testování – samotestování antigenními testy pod dohledem pověřené osoby, žákům 1. – 3. ročníku může pomoci zákonný zástupce.

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

  • Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáka, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

 

1.- 4. ročník – Pražská 167

Třída 1. A – 7.15 – tělocvična školy, vstup hlavním vchodem

Třída 1. B – 7.30 – tělocvična školy, vstup hlavním vchodem

Třída 1. C – 7.45 – tělocvična školy, vstup hlavním vchodem

Třída 2. A – 7.15 – školní družina vstup hlavním vchodem

Třída 2. B – 7.30 – školní družina – vstup hlavním vchodem

Třída 3. A – 7. 15 – školní družina – vstup postranním vchodem

Třída 3. B – 7.30 – školní družina – vstup postranním vchodem

Třída 4. A – 7.15 – učebna informatiky (2. patro) – vstup hlavním vchodem

Třída 4. B – 7.30 – učebna informatiky (2. patro) – vstup hlavním vchodem

Žáci, kteří přijdou ráno do školní družiny, budou otestováni hned po příchodu.

 

5.– 9. ročník – 1. máje 268

Třída 5. A – 7.15 – učebna chemie (přízemí), vchod u šaten

Třída 5. B – 7. 40 – učebna chemie (přízemí), vchod u šaten

Třída 6. A – 7.15 – učebna fyziky, vchod u šaten

Třída 6. B – 7.40 – učebna fyziky, vchod u šaten

Třída 7. A – 7.15 – tělocvična, vchod u tělocvičny

Třída 7. B – 7.40 – tělocvična, vchod u tělocvičny

Třída 8. A – 7.15 – suterén, vchod ze hřiště

Třída 8. B – 7.40 – suterén, vchod ze hřiště

Třída 9. A – 7.15 – školní dílna, vchod ze hřiště

Třída 9. B – 7.40 – školní dílna, vchod ze hřiště

 

V případě, že v den testování nebude žák přítomen, bude testován po příchodu, v případě, že přijde později, bude testován po příchodu.

Ve společných prostorách sdílených s žáky ostatních tříd mají všichni žáci povinnost nosit roušku.