AKTUALITY

Poslední dny školního roku 2021-22 v ZŠ TGM Vimperk

Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení a výměny dveří ve všech prostorách budovy ZŠ TGM 1. máje 268 je upravena výuka žáků školy.

27. 6. 2022 – projektový den pro žáky 5. – 9. ročník

Den s Lesy České republiky a Městskými lesy Vimperk pro žáky

Štafetový běh pro třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A – projekt sportovní třídy 7. A

Školní jídelna v provozu, konec výuky žáků 1. stupně 11.35, žáků 2. stupně 12.30

O víkendu byly zahájeny v budově demoliční práce, žáci mají umožněn vstup pouze do školní jídelny.

28. 6. 2022

Vydávání vysvědčení proběhne v náhradních prostorách

Třídy 5. A, 5. B – Městská knihovna Vimperk – 1. patro

Třídy 6. A, 6. B – Městská knihovna  Vimperk – přízemí

Třída 7. A – tělocvična 1. máje, 7. B – jídelna 1. máje

Třída 8. A – 1. patro, učebna, 8. B – přízemí, galerie

Třídy 9. A, 9. B – Městské kulturní středisko Vimperk

Obě skupiny ukrajinských žáků – školní družina, tělocvična – Pražská 167

Konec výuky pro žáky 5. – 9. ročníku po první vyučovací hodině

Konec výuky pro žáky 1. – 4. ročníku 9.40

Školní jídelna v provozu, vstup do budovy 1. máje pouze do jídelny

Školní družina v provozu do 16.10

29. 6., 30. 6. 2022

Ředitelské volné dny pro žáky všech tříd

Školní družina v provozu od 6.00 do 16.00 pro přihlášené žáky (bez dotovaného oběda)

 

Přejeme všem krásné prázdniny!

Dagmar Rückerová