AKTUALITY

Světový den 1. pomoci

Dne 7. září 2022 se konal tradiční Světový den první pomoci. U řeky Volyňky byla k dispozici jednotlivá stanoviště (Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Horská služba, Sdružení záchranných brigád kynologů aj.), kde si žáci mohli vyzkoušet různé dovednosti. Tento den má všechny upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc může rozhodnout o životě člověka. Některé žáky může setkání se záchrannými složkami ovlivnit při volbě jejich budoucího povolání.

Mezi těmi, kteří všem účastníkům poskytovali důležité informace o 1. pomoci, byla i děvčata z kroužku první pomoci, který funguje při naší škole.

Mgr. Eva Jakšová Sládková