AKTUALITY

BOBŘÍK INFORMATIKY

BOBŘÍK INFORMATIKY
je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.

• Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
• Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
• Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
• Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
zdroj: www.ibobr.cz
Ve dnech 8. – 18. 11. 2022 se naše škola zapojila do celostátní soutěže Bobřík informatiky.
Soutěžilo celkem 180 žáků z 4., 5., 6., 8. a 9. tříd. Pro ocenění „Úspěšný řešitel“ bylo nutné dosáhnout 120 bodů (max. počet je 192 bodů).

Kategorie Mini – 4. – 5. třídy, 65 soutěžících, 13 úspěšných řešitelů
1. místo Michal Marek 180 bodů
2. místo David Boroš 176 bodů
3. místo Tereza Roučková 160 bodů
Jan Janoušek 160 bodů

Kategorie Benjamin – 6. třída, 35 soutěžících, 12 úspěšných řešitelů
1. místo Tomáš Hošek 192 bodů
2. místo Alžběta Veselá 168 bodů
3. místo Patrik Štefka 160 bodů
Bonifác Černý 160 bodů

Kategorie Kadet – 8. – 9. třída, 72 soutěžících, 2 úspěšní řešitelé
1. místo Zuzana Moravcová 124 bodů
2. místo Justina Sichingerová 123 bodů
3. místo Jan Vladyka 111 bodů

Test českého Bobříka v ukrajinštině, 8 soutěžících

D. Daňková